Tavoitteet ja pelisäännöt

JV –TOIMIALAN TOIMINNAN TAVOITTEET

•  Jokaista voimistelijaa kohdellaan yksilönä, jonka itseluottamusta vahvistetaan turvallisessa ympäristössä.

•  Kaikessa toiminnassa korostetaan hyviä käytöstapoja, toisten kunnioittamista, jokaisen yksilön vastuullisuutta sekä yksilönä että ryhmässä ja sosiaalisten taitojen kehittymistä.

•  Valmentajat arvostavat urheilijoiden sekä heidän perheidensä yhteistä aikaa ja ottavat koulunkäynnin huomioon valmennuksen suunnittelussa.

•  Harjoittelun suunnittelua ohjaa lasten ja nuorten urheilijoiden fyysinen hyvinvointi, terveyden edistäminen sekä opastaminen terveisiin elämäntapoihin.

•  JV –toimialassa nuoret urheilijat (alle 12v.) oppivat voimistelun perustaidon tekniikat ikäkaudelle sopivin keinoin. He osallistuvat esiintymistilaisuuksiin ja kilpailevat joukkueen tavoitteiden mukaisesti.

•  JV –toimialassa vanhemmat urheilijat (yli 12v.) kehittyvät psyykkisissä, fyysisissä, sosiaalisissa ja lajiteknisissä taidoissa. He osallistuvat näytöksiin ja kilpailutoimintaan.


JV –TOIMIALAN TOIMINNAN PELISÄÄNNÖT

•  Jokaiselle yksilölle, ryhmälle ja joukkueelle laaditaan pelisäännöt sekä urheilijoiden että heidän vanhempiensa kanssa vähintään kerran vuodessa.

•  Valmentajat laativat jokaiselle yksilölle, ryhmälle ja joukkueelle kausisuunnitelman, joka tiedotetaan urheilijoille, vanhemmille ja jaostomme johtoryhmälle.

•  Jokaisen kauden aikana yksilö, ryhmä ja joukkue pääsee pelisääntöjä noudattaessaan ja niin halutessaan esiintymään kevät- ja joulunäytökseen. Lisäksi jokaisella yksilöllä, ryhmällä ja joukkueella on pelisääntöjä noudattaessaan mahdollisuus osallistua halutessaan vähintään yhteen kilpailuun kauden aikana.

•  Kaikki seuramme voimistelijat ja valmentajat kannustavat toisiaan niin esiintymisissä kuin kilpailuissakin. Hyvien tapojen mukaisesti kannustamme myös muita kuin oman seuramme urheilijoita.

•  Pyrimme löytämään jokaiselle harrastajalle sopivan lajin ja keinon liikkua. Tuemme lasten ja nuorten liikuntaharrastusta jokaisen yksilön huomioon ottaen.

•  Joukkueiden harjoitusmäärät vaihtelevat joukkueen taitotason ja tavoitteiden mukaan. Valmentajien neuvottelevat harjoitusmäärää lisätessään JV –toimialan sekä valmennuspäälliköiden kanssa.