Esitietolomake ravinto

Kuinka montaa kertaa tarvitset ohjausta?
Mitkä ovat tavallisimmat liikuntamuodot viikoittain? Voit valita monta.
Onko sinulla terveydellisiä ongelmia, joita tulee huomioida projektin aikana?
Onko ruokarytmisisi?