Antidopingtoiminta

TuUL Voimistelu - Antidoping Tietopaketti

Urheilija on aina itse vastuussa siitä, mitä hänen elimistöstään löytyy mahdollisessa dopingtestissä.

 

Antidopingsäännöstöt koskevat urheilijoita ja järjestäytyneen urheilun parissa toimivia henkilöitä. Jokainen Turun Urheiluliiton jäsen ja seuran toiminnassa mukana oleva henkilö on sitoutunut noudattamaan voimisteluliiton antidopingohjelmaa ja maailmanlaajuista antidoping säännöstöä (WADA).

 

Dopingvalvonta ainoa urheilun eettisen työn osa-alue, johon on hyväksytty maailmanlaajuinen säännöstö, jonka noudattamista valvotaan urheilun itsensä toimesta. Dopingvalvonnan tavoitteena on ehkäistä dopingin käyttöä ja havaita dopingrikkomukset. Dopingvalvonta on suunnitelmallista, kattavaa ja korkealaatuista. SUEK (Suomen Urheilun Eettinen keskus) vastaa kansallisesta dopingvalvonnasta Suomessa.

 

Dopingvalvonnan tarkoitus on:  

  • estää terveydelle vaarallisten ja/tai suorituskykyä parantavien aineiden ja menetelmien käyttö,
  • turvata urheilijoiden oikeus reiluun ja puhtaaseen kilpailuun,
  • puolustaa tulevaisuuden urheilun oikeudenmukaisuutta ja luotettavuutta sekä
  • kunnioittaa urheilun ja lääketieteen etiikkaa.

Dopingvalvonta sisältää dopingtestauksen, joka tarkoittaa virtsa- ja verinäytteiden keräämistä kilpailuissa ja kilpailujen ulkopuolella. Dopingvalvonta on myös urheilijan pitkäaikaista seurantaa urheilijan biologisen passin ja olinpaikkatietojärjestelmän avulla sekä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa muun muassa eri antidopingorganisaatioiden sekä tullin ja poliisin kanssa. Myös näytteiden pitkäaikaissäilytys 10 vuodeksi ja uudelleen analysointi kuuluvat valvonnan keinoihin.

 

Dopingvalvontaan sisältyvät testauksen suunnittelu, näytteiden otto ja käsittely, laboratorioanalyysi, tulosten käsittely, dopingrikkomuksen käsittely ja seuraamusten määrääminen sekä mahdollinen muutoksenhaku. Lisäksi valvontaan kuuluvat tutkinnalliset menetelmät sekä pitkäaikaisseurantajärjestelminä jo mainitut urheilijan biologinen passi ja testauspoolijärjestelmä. (SUEK)

 

KAMU – Kielletyt Aineet ja Menetelmät Urheilussa Lääkehaku (nettisivut ja sovellus)

Maailman antidopingtoimisto WADA ylläpitää ja päivittää vuosittain Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -luetteloa, johon SUEKin Dopingaineryhmät ja -aineet 2024 pohjautuu. Siitä voi tarkistaa kaikki urheilussa kielletyt aineet ja menetelmät. SUEKin KAMU-lääkehausta (nettisivut ja sovellus) voi tarkistaa, sisältääkö Suomessa myytävä lääkevalmiste kiellettyä lääkeainetta.

 

Urheilijan pitää tarkistaa käyttämiensä valmisteiden sallittavuus. Urheilija (myös alaikäinen) on aina itse vastuussa siitä, mitä hänen elimistöstään löytyy mahdollisessa dopingtestissä. Mikäli sairaus vaatii ehdottomasti kielletyn lääkeaineen käyttöä eikä sille ole sallittua vaihtoehtoa, tulee tarkistaa erivapauskäytännöstä toimintatavat. Joidenkin sairauksien hoidossa WADAn ohjeistus lääkityksen käytölle on Suomen hoitokäytäntöä tiukempi. Näin on esimerkiksi testosteronin korvaushoidon ja astmalääkityksen suhteen.

 

Ravintolisien, homeopaattisten valmisteiden ja muiden ei-lääkkeellisten tuotteiden käytössä on syytä noudattaa varovaisuutta. Kyseisiä valmisteita ei ole KAMU-lääkehaussa. (SUEK). Lisätietoa SUEK Antidopingtoiminnan nettisivuilta. 

 

KAMU - Kielletyt Aineet ja Menetelmät Urheilussa

Urheilija on aina itse vastuussa siitä, mitä hänen elimistöstään löytyy mahdollisessa dopingtestissä.

https://suek.fi/antidopingtoiminta/kielletyt-aineet-ja-menetelmat/

 

Erivapaus urheilijan lääkityksessä (SUEK)

https://suek.fi/antidopingtoiminta/erivapaus-urheilijan-laakityksessa/

 

Suomen Voimisteluliiton antidopingohjelma

https://www.voimistelu.fi/kilpavoimistelu/antidoping/

 

SUEK Antidopingtoiminta (Suomen urheilun eettinen keskus)

https://suek.fi/antidopingtoiminta/

 

FIG Antidopingohjelma (Federation Internationale de Gymnastique)

https://www.gymnastics.sport/site/pages/antidoping-about.php

 

WADA Antidopingtoiminta (World Anti-doping Agency)

https://www.wada-ama.org/en

 

Mahdolliset kyselyt voi esittää TuUL Voimistelun ADT vastaavalle annukka.almenoksa@turunurheiluliitto.fi