Uskollisuuden Kilta

Killan tarkoituksena on koota seuran jäsenet ystävyyttä ja henkistä vireyttä ylläpitäväksi ryhmäksi. 

Turun Urheiluliiton Voimistelun Uskollisuuden kilta perustettiin 2022 (kilta nro 135.)

Kuka voi liittyä kiltaan?

Olisitko SINÄ kiinnostunut Killan toiminnasta? Uudet ihmiset ja uudet ideat ovat aina tervetulleita. Kiltaan voi liittyä 25 vuotta täyttänyt ja 5 vuotta Suomen Voimisteluliiton seuraan kuulunut henkilö. Kilta on osa voimistelujaostoa.

Mitä Killassa tehdään?

Killassa toteutetaan kilta-ajatusta sovellettuna Voimisteluliiton arvoihin ja toimintaan. Killan toimintamuotoja ovat esim. tapaamiset, liikuntahetket, erilaiset retket ja luennot. 

Kiltapäivät ja muut alueelliset tapaamiset ovat osa vuosittaista toimintaa. Osallistuminen tapahtumiin on vapaaehtoista.

Kiltalaisten toiminnan kulmakivi on ystävyys. Kiltalaisilla on paljon yhteisiä kokemuksia ja muistoja muun muassa seurasta, kisamatkoilta ja kursseilta. Nämä kokemukset ovat muovanneet kiltalaisten välille elinikäisiä ystävyyssuhteita. Kiltalaisten tapaamisissa kaikuu aina iloinen puheensorina ja nauru raikaa.

Kilta kokoontuu noin 1-4 kertaa vuodessa. 

Killan jäsenmaksu on 30€/kalenterivuosi. Jäsenmaksu sisältää 3kpl vapaalippua Jumppalan aikuisten ryhmäliikuntatunneille.