Tanssi ja baletti

Satubaletti

Satubalettitunneilla tutustutaan tanssin maailmaan leikkien ja toiminnallisten harjoituksien kautta. Tuntien sisällössä korostuu musiikki, monipuolinen liike ja itseilmaisu. Satubaletissa lapset oppivat tärkeitä vuorovaikutustaitoja ryhmässä opettajan ja muiden lasten kanssa toimiessaan. Balettiin tutustutaan musiikin, termistön ja baletin omaisten liikkeiden kautta. Satubalettitunnit antavat pohjan, josta voi jatkaa tanssiharrastusta eteenpäin.
Tunnit sopivat kaikille lapsille sukupuolesta riippumatta.

Esibaletti
Esibalettitunneilla tutustutaan enemmän baletin maailmaan. Satubaletissa opittuja taitoja viedään eteenpäin ja sisällytetään baletin tekniikkaa harjoitteisiin. Tunnit voi hyvin aloittaa ilman aiempaa satubalettitaustaa sillä niiden sisältö painottuu edelleen vahvasti luovaan tekemiseen ja teemoitettuihin harjoituksiin. 
Tuntien sisällössä korostuu musiikki, monipuolinen liike ja itseilmaisu. Tunneilla lapset oppivat tärkeitä vuorovaikutustaitoja ryhmässä opettajan ja muiden lasten kanssa toimiessaan.

Kaikki tunnit on suunniteltu tukemaan ikätason kehitystä, jolloin kiinnostunut uusi tanssinharrastaja voi aloittaa ilman aiempaa kokemusta ja nauttia tanssin ilosta saaden uusia kavereita.  Halutessaan tunneilla voi edetä vuosi vuodelta niin että pienempien ryhmästä voi siirtyä vanhempien ryhmään ja vielä alkeisbalettiin oppien aina uusia taitoja.

Ryhmiä opettavat Turun AMK Taideakatemiassa opiskelevat tanssinopettajaopiskelijat 
Hanna Välimäki (maanantain ryhmät) ja Senni Lehtonen (keskiviikon ryhmät)

Alkeisbaletti
Alkeisbalettitunneilla tutustutaan baletin maailmaan. Oppilaan oppivat perusteita baletin tekniikasta, terminologiasta ja kehon linjauksista. Harjoittelemme esiintymistä kannustavassa ilmapiirissä ja katsomme myös pieniä otteita balettiteoksista ja opettelemme keskustelemaan näkemästämme. Harjoitteisiin sisällytetään leikillisyyttä ja luovuutta ja oppilaat saavat käyttää myös paljon mielikuvitustaan . Tunti suunnitellaan aina tukemaan oppilaiden taitotasoa joten niin uudet harrastajat kuin jo tunneilla käyneet ovat tervetulleita.

Opettajana toimii Turun AMK Taideakatemiassa viimeistä vuotta opiskeleva tanssinopettajaopiskelija
Senni Lehtonen

Hip hop
Hiphop sisältää erilaisia tanssityylejä ja yhdistelee niitä. Erilaisia tanssilajeja on mm. popping, locking, krump, eletric boogie, breakdance, house, jamming jne. Hiphop korostaa yksilöllistä, omaa tyyliä: tanssiessa liikkeiden pitää näyttää ja tuntua omilta. Vauhdikkaat tunnit koostuvat lämmittely-, lihaskunto, tanssisarja- ja venyttelyosuuksista, jotka ovat tanssijoiden taitojen mukaan. 

Kirppu Dance Mix, Mini Danne Mix
Tunneilla tanssiin tutustutaan musiikin, leikin ja mielikuvien avulla. Tarkoituksena on harjoitella kehonhahmotusta ja tanssiliikkeitä perusliikuntataitoja unohtamatta. Tunnilla pääsee fiilistelemään musiikin tahdissa ja samalla rytmitaju ja koordinaatio kehittyvät, kuin huomaamatta.

Kids Dance Mix ja Dance Mix

Tule kokeilemaan ja harjoittelemaan erilaisia tanssilajeja innostavan ohjaajan johdolla! Tunneilla tanssitaan musiikin tahdissa muita kannustaen ja nauttimalla tanssin tuomasta ilosta. Tavoitteena on harjoittaa mm. lapsen rytmitajua, liikunnallisia taitoja ja oppia eläytymaan eri tanssilajeihin. 

Dance Mix 10+v osallistujilla on mahdollisuus Dance Mix lisätuntiin torstaisin. Ilmoittauduthan tälle tunnille erikseen.