Tanssi ja baletti

Kaikki tanssi- ja balettitunnit on suunniteltu tukemaan ikätason kehitystä, jolloin kiinnostunut uusi tanssinharrastaja voi aloittaa ilman aiempaa kokemusta ja nauttia tanssin ilosta saaden uusia kavereita. Halutessaan tunneilla voi edetä vuosi vuodelta niin, että pienempien ryhmästä voi siirtyä vanhempien ryhmään (alkeisbaletissa myös tasolle II) oppien aina uusia taitoja. 

Tanssi ja baletti ovat myös lajeina hyviä lisätunteja voimistelun harrastajalle tukien ilmaisutaitoa, kehonhahmotusta ja rytmitajua. 

 

Satubaletti 3-4v

Satubalettitunneilla tutustutaan tanssin maailmaan leikkien ja toiminnallisten harjoituksien kautta. Tuntien sisällössä korostuu musiikki, monipuolinen liike ja itseilmaisu. Satubaletissa lapset oppivat tärkeitä vuorovaikutustaitoja ryhmässä opettajan ja muiden lasten kanssa toimiessaan. Balettiin tutustutaan musiikin, termistön ja baletin omaisten liikkeiden kautta. Satubalettitunnit antavat pohjan, josta voi jatkaa tanssiharrastusta eteenpäin.
Tunnit sopivat kaikille lapsille sukupuolesta riippumatta.

 

Esibaletti 5-6v

Esibalettitunneilla tutustutaan enemmän baletin maailmaan. Satubaletissa opittuja taitoja viedään eteenpäin ja sisällytetään baletin tekniikkaa harjoitteisiin. Tunnit voi hyvin aloittaa ilman aiempaa satubalettitaustaa sillä niiden sisältö painottuu edelleen vahvasti luovaan tekemiseen ja teemoitettuihin harjoituksiin. 
Tuntien sisällössä korostuu musiikki, monipuolinen liike ja itseilmaisu. Tunneilla lapset oppivat tärkeitä vuorovaikutustaitoja ryhmässä opettajan ja muiden lasten kanssa toimiessaan.

 

Alkeisbaletti 7+v

Alkeisbalettitunneilla tutustutaan baletin maailmaan. Oppilaat oppivat perusteita baletin tekniikasta, terminologiasta ja kehon linjauksista. Harjoitteisiin sisällytetään leikillisyyttä ja luovuutta ja oppilaat saavat käyttää myös paljon mielikuvitustaan . Tunti suunnitellaan aina tukemaan oppilaiden taitotasoa joten niin uudet harrastajat kuin jo tunneilla käyneet ovat tervetulleita. Alkeisbaletin I-tason tunnilta harrastusta voi jatkaa alkeisbaletin jatkoryhmään II-tasolle. Baletin perusteet omaavat voivat ilmoittautua suoraan jatkoryhmään.

 

Kirppu Dance Mix 3-4v,  Mini Dance Mix 5-6v

Tunneilla tanssiin tutustutaan musiikin, leikin ja mielikuvien avulla. Tarkoituksena on harjoitella kehonhahmotusta ja tanssiliikkeitä perusliikuntataitoja unohtamatta. Tunnilla pääsee fiilistelemään musiikin tahdissa ja samalla rytmitaju ja koordinaatio kehittyvät, kuin huomaamatta.

 

Kids Dance Mix 7-9v ja Dance Mix 10+v

Tule kokeilemaan ja harjoittelemaan erilaisia tanssilajeja innostavan ohjaajan johdolla! Tunneilla tanssitaan musiikin tahdissa muita kannustaen ja nauttimalla tanssin tuomasta ilosta. Tavoitteena on harjoittaa mm. lapsen rytmitajua, liikunnallisia taitoja ja oppia eläytymaan eri tanssilajeihin.