Toiminnan sisältö ja tavoitteet

1.      Toiminta-ajatus ja tavoitteet

Turun Urheiluliiton voimistelu-ja liikuntajaosto tarjoaa terveellistä, turvallista ja liikunnallisesti ohjattua iltapäiväkerhotoimintaa koulun jälkeen. Toiminta on suunniteltu vaihtelevaksi, monipuolisia liikuntataitoja edistäväksi sekä iloiseksi ja lasten aktiivisuutta edistäväksi toiminnaksi. Toiminnan tavoitteena on tukea liikunnallista elämäntapaa yhteistyössä kodin ja koulun kasvatustavoitteiden mukaan. Iltapäivätoiminnan tavoitteena on lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi, koulunkäynnin ja oppimisen tukeminen, kasvun ja kehityksen tukeminen ja sosiaalisten taitojen vahvistaminen sekä liikunnallisten taitojen omaksuminen.

Takaamme iltapäiväkerholaisille iloiset punaiset posket.


2.      Sisällölliset painoalueet ja suunnittelun periaatteet

 Tavoitteena on avoin, innostava ja rohkaiseva sekä kiireetön ilmapiiri. Iltapäiväkerhossa huomioidaan jokaisen lapsen yksilölliset liikunnalliset ja opiskelulliset lähtökohdat suunniteltaessa toimintaa. Liikunta- ja toimintahetket laadintaan monipuolisuutta ja virkistystä antaviksi kuitenkin niin, että lapsella on mahdollisuus lepoon ja rauhoittumiseen. 

Jokaisen lapsen kokemuksia värittävät koulupäivän tapahtumat ja kokemukset. Iltapäiväkerhossa pyritään huomioimaan lapsen siirtyminen lempeästi koulumaailmasta kerhotoimintaan.

Iltapäiväkerhon toimintaa ohjaavat yhteiset pelisäännöt Nuori Suomi hengessä.

 Iltapäivätoiminta sisältää ulkoilua, liikuntaleikkejä, voimistelua, temppuratoja ja erilaisia pallopelejä. Lapsi saa kokea liikunnan iloa ja riemua sekä onnistumisen elämyksiä. Eri lajit kehittävät parhaassa oppimisiässä olevien lasten motorisia taitoja ja harjaannuttavat niitä. 

Jos lapsi kuuluu yleisen, tehostetun tai erityisen tuen piiriin on tiedonkulku opettajan ja ohjaajan välillä tärkeä, jotta lapsi saa tarvitsemaansa tukea myös iltapäiväkerhossa. Tuki kerhossa voi ilmetä esim. läksyjentekoapuna ja sosiaalisten tilanteiden harjoitteluna.