Teemat

Asiakas valitsee synttäreille yhden alkuleikin teeman ja yhden pääteeman. Tarkemmat kuvaukset teemoista seuraavalla sivulla.

Alkuleikkien teemat ja pääteemat on ryhmitelty erikseen niiden keston perusteella. 

Alkuleikin teema 10-20 min ja pääteema 40-50 min, riippuen käytetäänkö saliajan alussa aikaa lahjojen avaukseen. 
(Asiakkaan toiveiden mukaan myös alkuleikin teemaa voidaan soveltaa pääteemaksi)